Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

İleri teknolojiye sahip Merkezi Araştırma Laboratuvarına sahip olması

YÖK tarafından “Ormancılık ve Tabiat Turizmi” alanında ihtisaslaşan üniversite olarak belirlenmesi

Üniversite olarak genç ve dinamik akademik ve idari personele sahip olması,

Yabancı üniversiteler ile uluslararası iş birliklerinin sayısının fazla olması

Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sisteminin özellikle idari personel tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor olması,

Görme Engelli Kütüphaneleri Ortak Platformu (GEKOP) üyesi olması

Çok kültürlü bir üniversite olması

Meslek Yüksekokullarımızın sayısının fazla olmasından dolayı sahaya ara eleman yetiştirilmesine katkı sağlaması

Çoğu akademik ve idari birimlerin bir kampüs içerisinde yer almasından dolayı hızlı ve etkili iletişimin daha kolay sağlanması

Kuzeykent Yerleşkesinin geniş bir araziye sahip olması ve farklı sosyal tesislerin inşasına imkân vermesi

Üniversite-Özel Sektör iş birliğinin yeterli düzeyde olmaması

Teknokent yapılanmasının tamamlanmaması ve işler halde olmaması

Üniversite bünyesinde öğrenci alımı yapan Tıp Fakültesi’nin faaliyete geçirilememiş olması

Öğrenci sağlığına destek verecek birimlerin eksik olması

Bazı akademik birimlerin kendi binalarına sahip olmaması

Bazı birimlerde akademik personel eksik olması

Mezunlarla iletişimin yeterli düzeyde olmaması

Bazı birimlerdeki öğretim üyelerinin ders yüklerinin fazla olması

Bazı öğrenci kulüplerinin faal olmaması

Yönetim Bilgi Sisteminin olmaması

Zayıf kurum kültürünün varlığı

Diğer üniversiteler ile uluslararası iş birliklerinin belli bölgelerdeki üniversiteler ile sınırlı kalması

Peyzaj düzenlemesi olmayan bir kampüse sahip olması

Sosyal sorumluluk projelerinin yetersiz olması

Akademik personelin yabancı dil düzeyinin yetersiz olması

Hizmet içi eğitim imkânlarının yetersiz olması

Üniversitenin yeterli mali kaynaklara sahip olmaması

 

Fırsatlar

Tehditler

Ülkemizde AR-GE faaliyetlerine olan bakış açısının olumlu yönde gelişmesi

Kastamonu ilinin zengin tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra bölgenin zengin ekolojik özelliklere sahip olması

Bölgenin turizm potansiyelinin yüksek olması

Güvenli bir şehir olması

Büyükşehirlere ulaşımın kolay olması

YÖK’ün misyon farklılaşmasına yönelik bakış açısının olumlu olması

Büyükşehirlerde var olan sosyal imkânların Kastamonu’da gelişememesi

Bölge sanayinin yeterince gelişmemiş olması

Yeterli staj yerlerinin bulunamaması

Kadro ve bütçeye ilişkin kısıtlamalar

Vakıf üniversitelerin devlet üniversite kadrolarındaki öğretim elemanlarını transfer etmesi nedeniyle yetişmiş akademik personel sayısının azalması