Prof. Dr. Yavuz DEMİREL

Kalite Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Nesrin İÇLİ

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Adem YILMAZ

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr. İbrahim BUDAK

Kalite Koordinatörlüğü Uygulamalı Birim

Öğr. Gör. Esra AVANOĞLU

Kalite Koordinatörlüğü Uygulamalı Birim

Öğr. Gör. Ayça Nur AYDOĞAN

Kalite Koordinatörlüğü Uygulamalı Birim