Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin 23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle yükseköğretimde kalitenin sağlanması ve kalıcı hale getirilmesine ilişkin resmi süreç başlamıştır. Bu süreçle birlikte yükseköğretimin temelini oluşturan eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, uluslararasılaşma, kalite güvence sistemei ve yönetim sistemi alanlarında hem iç değerlendirme hem de bağımsız dış değerlendirme sürecine ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. Amaç yükseköğretimin dünya ile entegrasyonunu sağlayarak yükseköğretim kurumlarının uluslararası alanda tercih edilebilir duruma getirmektir. Bu amaç doğrultusunda üniversitemizde de kalite kültürünün geliştirilmesi ve programların akreditasyonuna yönelik çalışmalara hız verilmiştir.