MİSYON

Bilimsel düşünceyi temel alan, araştıran, sorun çözebilen, her alanda kendini yenileyen, girişimci ve paylaşımcı, etik değerlere bağlı, farklılıklara saygılı, çevre bilinci gelişmiş, toplumsal konulara duyarlı bireyler yetiştiren ormancılık ve tabiat turizmi başta olmak üzere ürettiği bilgiyi ve yetiştirdiği iş gücünü insanlığın hizmetine sunarak bölgesel, ulusal ve uluslararası sürdürülebilir kalkınmaya öncülük eden bir üniversitedir.

VİZYON

İhtisas alanı öncelikli, nitelikli araştırmalar yaparak bölgenin kalkınmasında öncü rol oynayan, ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçi ve saygın bir üniversite olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

Misyon ve vizyonunu gerçekleştirirken liyakat ve adalet esaslarına göre hareket eder.

Düşünce ve ifade özgürlüğüne önem verir.

Faaliyetlerine bilimsellik ve çağdaşlık yön verir.

Birimlerinde kalite sistemlerini oluşturarak, güvenirliğini ortaya koyar.

Tüm iş ve işlemlerinde saydamlık ve hesap verebilirlik ilkesini temel alır.

Tüm paydaşlarının her alanda yönetim süreçlerine aktif katılımcılığına önem verir.

Girişimcilik faaliyetlerini destekler.

Donanımlı bireyler yetiştirmek için öğrenci odaklı bir yaklaşım izler.

Her türlü iş ve işlemlerinde etik değerlere bağlıdır.

Milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirir.