KALİTE POLİTİKASI

Üniversitemiz misyon, vizyon ve stratejik plan doğrultusunda; uluslararası standartlarda nitelikli araştırmalar yapan, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet işlevlerini nitelikli bir şekilde gerçekleştirmeye çalışan, ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisas üniversitesi olarak yaptığı araştırmalarla bölgenin ve ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynayan, sanayi- üniversite iş birliği içerisinde projeler yürüten, topluma ve çevreye duyarlı olan, sürekli gelişim ve yenilikçiliği benimseyen, iç ve dış paydaşların kalite süreçlerine katılımını sağlayarak tüm paydaşların memnuniyetini yüksek düzeyde tutmayı hedefleyen, yasal ve diğer tüm şartlara uyumu ve kendini sürekli iyileştiren bir kalite yönetim sistemini taahhüt eder.

 

 

DEĞERLERİMİZ

  • Misyon ve vizyonunu gerçekleştirirken liyakat ve adalet esaslarına göre hareket eder.
  • Düşünce ve ifade özgürlüğüne önem verir.
  • Faaliyetlerine bilimsellik ve çağdaşlık yön verir.
  • Birimlerinde kalite sistemlerini oluşturarak, güvenirliğini ortaya koyar.
  • Tüm iş ve işlemlerinde saydamlık ve hesap verebilirlik ilkesini temel alır.
  • Tüm paydaşlarının her alanda yönetim süreçlerine aktif katılımcılığına önem verir.
  • Girişimcilik faaliyetlerini destekler.
  • Donanımlı bireyler yetiştirmek için öğrenci odaklı bir yaklaşım izler.
  • Her türlü iş ve işlemlerinde etik değerlere bağlıdır.
  • Milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirir.