1.Araştırma ve geliştirme yapısının güçlendirilmesi.

2.Eğitim, araştırma ve uygulama altyapısının güçlendirilmesi.

3.Toplumla bütünleşmenin sağlanması.

4.Kaynakların geliştirilmesi.

5.Turizm ve ormancılık alanında ihtisaslaşmış bir üniversite olmak.

6.Dünya ile bütünleşmek için kurumsal dönüşümün sağlanması.