Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından düzenlenen "Kurumsal Akreditasyon Programının Temel Bileşenleri ve Mevzuat Uygulaması" konulu çevrimiçi toplantıya üniversitemiz Kalite Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet ATALAN, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Yavuz DEMİREL, Kalite Koordinatörlüğü Birim Personelleri Öğr. Gör. Esra AVANOĞLU ve Öğr. Gör. Ayça Nur AYDOĞAN katılım sağlamışlardır.

222

Adsız

Adsız4

Adsız6