Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

KYS-İA-001-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Doğrudan Temin Satın Alma İş Akış Süreci

KYS-İA-002-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale İşlemleri İş Akış Süreci

 KYS-İA-003-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması İş Akış Süreci

KYS-İA-004-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mutfak Denetimi İş Akış Süreci

KYS-İA-005-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Denetimleri İş Akış Süreci

KYS-İA-006-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Etkinlik Talepleri İş Akış Süreci

KYS-İA-007-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Kuruluşu İş Akış Süreci

KYS-İA-008-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Salon Tahsisi İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-009-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Salonu Kullanımı İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-010-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sporcu Lisans İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-011-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Staj Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-012-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Taşınır Mal Giriş-Çıkış İş Akış Süreci

KYS-İA-013-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Taşınmaz Kiralama İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-014-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Üniversite İçi Spor Oyunları İş Akış Süreci

KYS-İA-015-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yolluk İşlemleri İş Akış Süreci

 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

KYS-İA-016-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Doğrudan Temin İş Akış Süreci

KYS-İA-017-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emekli Sürekli Görev Yolluğu İş Akış Süreci

KYS-İA-018-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Fatura Ödemeleri İş Akış Süreci

KYS-İA-019-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Mal ve Hizmet Alımı İş Akış Süreci

KYS-İA-020-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Maaş İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-021-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sürekli Görev Yolluğu İş Akış Süreci

KYS-İA-022-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şehir Dışı Araç Görevlendirme İş Akış Süreci

KYS-İA-023-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şehir İçi Araç Görevlendirme İş Akış Süreci

KYS-İA-024-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Yoluyla Taşınır Mal Alımları İş Akış Süreci

KYS-İA-025-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci

KYS-İA-026-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bağış ve Yardım Yoluyla Malzeme Giriş İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-027-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Süreci

KYS-İA-028-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Hurdaya Ayırma Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci

KYS-İA-029-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Sayım İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-030-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Devir İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-031-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tüketim Malzemeleri Çıkış İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-032-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Mal Yönetim Hesabı İş Akışı

KYS-İA-033-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Mal Teslim İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-034-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Mal İade İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-035-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yurtiçi- Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu İş Akış Süreci

 

Hukuk Müşavirliği

KYS-İA-036-Hukuk Müşavirliği Üniversite Aleyhine Açılan Adli Davaların İş Akış Süreci

KYS-İA-037-Hukuk Müşavirliği Üniversite Aleyhine Açılan İcra Takibi Davaların İş Akış Süreci

KYS-İA-038-Hukuk Müşavirliği Üniversite Tarafından Açılan Adli Davaların İş Akış Süreci

KYS-İA-039-Hukuk Müşavirliği Üniversite Tarafından Açılan İcra Takibi Davaların İş Akış Süreci

KYS-İA-040-Hukuk Müşavirliği Üniversite Tarafından Açılan İdari Davaların İş Akış Süreci

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

KYS-İA-041-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Basılı Kaynak Teknik İşlemler İş Akış Süreci

KYS-İA-042-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Doğrudan Temin Suretiyle Mal Alım Hizmet İş Akış Süreci

KYS-İA-043-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Elektronik Yayın Alımı İş Akış Süreci

KYS-İA-044-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Gelen Evrak İş Akış Süreci

KYS-İA-045-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kayıt Silme İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-046-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kütüphanelerarası Kitap Ödünç Verme İş Akış Süreci

KYS-İA-047-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Taşınır İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-048-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Maaş Hazırlama İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-049-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Üyelik İşlemleri ve Danışma Hizmetleri İş Akış Süreci

KYS-İA-050-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yayın Ödünç Verme ve İade Alma İş Akış Süreci

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

KYS-İA-051-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Akademik Takvim İş Akış Süreci

KYS-İA-052-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Fakülte-Yüksekokulu-Bölüm-Program Açma İş Akış Süreci

KYS-İA-053-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci Kontenjanı Belirleme İş Akış Süreci

KYS-İA-054-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci İlk Kayıt İş Akış Süreci

KYS-İA-055-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluslararası Öğrenci İlk Kayıt İş Akış Süreci

KYS-İA-056-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma Verme İş Akış Süreci

KYS-İA-057-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Yenileme-Ders Seçimi İş Akış Süreci

KYS-İA-058-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Disiplin Cezaları İş Akış Süreci

KYS-İA-059-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personel İzin İşlemleri İş Akış Süreci 

KYS-İA-060-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÜBYS Gelen Evrak İş Akış Süreci

KYS-İA-061-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÜBYS Giden Evrak İş Akış Süreci

KYS-İA-062-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Taşınır Yönetim Hesabı İş Akış Süreci

KYS-İA-063-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Zimmet Fişi İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-064-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Taşınır Giriş İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-065-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-066-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Taşınır Sayım ve Yıl Sonu İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-067-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yolluk İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-068-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Doğrudan Temin İşlemi İş Akış Süreci

KYS-İA-069-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diğer Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci 

KYS-İA-324 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı FakülteYüksekokuluMeslek Yüksekokullarında İlk Defa Açılan BölümProgramlara Kontenjan Teklifleri İş Akışı

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

KYS-İA-070-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Personel İzin İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-071-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi Gelen Evrak İş Akış Süreci

KYS-İA-072-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi Giden Evrak İş Akış Süreci 

KYS-İA-073-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Taşınır Yönetim Hesabı İş Akış Süreci 

KYS-İA-074-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Zimmet Fişi İşlemleri İş Akış Süreci 

KYS-İA-075-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Taşınır Giriş İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-076-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-077-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Taşınır Sayım ve Yılsonu İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-078-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yolluk İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-079-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Doğrudan Temin İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-080-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Diğer Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

KYS-İA-081-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Doğrudan Temin Yöntemi İle Mal-Hizmet Yapım İşi İş Akış Süreci

KYS-İA-082-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hakediş Hazırlama İş Akış Süreci

KYS-İA-083-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İhale Yolu İle Hizmet Yapım İşi İş Akış Süreci

KYS-İA-084-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bakım Onarım İşlemleri İş Akışı

KYS-İA-085-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Gelen Evrak Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-086-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Giden Evrak Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-087-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kesin Kabul İş Akış Süreci

KYS-İA-088-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kompanzasyon Takibi İş Akış Süreci

KYS-İA-089-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Maaş İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-090-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Satın Alma Yoluyla Taşınır Mal Alımları İş Akış Süreci

KYS-İA-091-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci

KYS-İA-092-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bağış ve Yardım Yoluyla Malzeme Giriş İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-093-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Süreci

KYS-İA-094-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hurdaya Ayırma Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci

KYS-İA-095-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Sayım İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-096-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Devir İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-097-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tüketim Malzemeleri Çıkış İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-098-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Taşınır Mal Yönetim Hesabı İş Akış Süreci

KYS-İA-099-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Taşınır Mal Teslim İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-100-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Taşınır Mal İade İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-101-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Geçici Kabul İş Akış Süreci 

 

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

KYS-İA-102-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Avans Kredi İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-103-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Danışmanlık-Proje vb. Hizmetlerin (AR-GE Hariç) İş Akış Süreci

KYS-İA-104-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Doğrudan Temin İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-105-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Gider Tahakkuk İş Akış Süreci 

KYS-İA-106-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bütçe İş Akış Süreci

KYS-İA-107-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-108-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Katkı Payı İşlemleri İş Akış Süreci

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

KYS-İA-109-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gelir Fazlası Ödenek Kaydı İş Akış Süreci

KYS-İA-110-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Likit Karşılığı Ödenek Kaydı İş Akış Süreci

KYS-İA-111-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe İşlem İptali İş Akış Süreci

KYS-İA-112-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ödenek Gönderme Belgesi İş Akış Süreci

KYS-İA-113-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tenkis İşlemi İş Akış Süreci

KYS-İA-114-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İdarenin Yatırım Programının Hazırlanması İş Akış Süreci

KYS-İA-115-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Üçer Aylık Yatırım Gerçekleşme Raporları İş Akış Süreci

KYS-İA-116-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yatırım Değerlendirme Raporu İş Akış Süreci

KYS-İA-117-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu İş Akış Süreci

KYS-İA-118-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması İle İlgili İş Akış Süreci

KYS-İA-119-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Eylem Planının Revize Edilmesi İle İlgili İş Akış Süreci

KYS-İA-120-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yan Ödeme Vize Cetvelleri Ön Mali Kontrol İş Akış Süreci

KYS-İA-121-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ödeme Emri Belgeleri ve Eklerinin Ön Mali Kontrol İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-122-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşi Ödeme Evraklarının Tetkiki İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-123-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Doğrudan Temin ile Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşi Ödeme Evraklarının Tetkiki İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-124-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Devlet Malzeme Ofisinden Yapılan Alımlara İlişkin İş Akış Süreci

KYS-İA-125-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu Hazırlama İş Akış Süreci 

KYS-İA-126-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İş Akış Süreci

KYS-İA-127-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İdarenin Stratejik Planının Hazırlanmasının Koordine Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci

KYS-İA-128-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yıllık Stratejik Plan Gösterge Sonuçlarının Takibi İş Akış Süreci

KYS-İA-129-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Evrak Tetkiki İş Akış Süreci

KYS-İA-130-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İdarenin Stratejik Planının Hazırlanmasının Koordine Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci

KYS-İA-131-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5510 Sayılı Kanun Gereğince Kesilen Primlerin Ödenmesi İş Akış Süreci

KYS-İA-132-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Vergi Ödemeleri İş Akış Süreci

KYS-İA-133-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hakedişlerden Mahsup Edilen Vergi Ödemeleri İş Akış Süreci

KYS-İA-134-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Ödeme İşlemleri (Avans, Kredi ve Akreditif) İş Akış Süreci

KYS-İA-135-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Emanet Karakterli Ödemeler İş Akış Süreci

KYS-İA-136-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe Emaneti İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-137-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe Gelir İşlemleri (Teminat Mektubu İşlemleri) İş Akış Süreci

KYS-İA-138-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe Gelir İşlemleri (Banka İşlemleri ve Gönderme Emri İşlemleri) İş Akış Süreci

KYS-İA-139-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe Gelir İşlemleri (Döviz Hesabı İşlemleri) İş Akış Süreci

KYS-İA-140-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe Gelir İşlemleri (Harcama Birimlerinde Görev Yapan Muhasebe Yetkilisi Mutemedi İşlemleri) İş Akış Süreci

KYS-İA-141-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alacak Takip İşlemleri (Fazla Ve Yersiz Ödenen Ücretler-Sayıştay Sorguları İlamları) İş Akış Süreci

KYS-İA-142-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alacak Takip İşlemleri Mecburi Hizmet Yükümlülüğünden Doğan Borçlar)İş Akış Süreci

KYS-İA-143-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Taşınır Mal Yönetim İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-144-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Taşınmaz Mal Envanteri Düzenlenmesi ve Konsolide İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-145-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Proje İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-146-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hazine Yardımı ve Tahakkuk İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-147-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Aylık ve Yıllık Yayınlanan Tablolar İş Akış Süreci

KYS-İA-148-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yevmiye İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-149-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yıl Sonu İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-150-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kesin Hesap İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-151-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alanı ile İlgili Görüş Vermek İş Akış Süreci

 

Personel Daire Başkanlığı

KYS-İA-152-Personel Daire Başkanlığı 1416 SK Gereğince Yapılan Yazışma ve Tayinler İş Akış Süreci

KYS-İA-153-Personel Daire Başkanlığı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 35. Maddesi Gereğince Geçici Kadro Tahsisi İş Akış Süreci

KYS-İA-154-Personel Daire Başkanlığı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 37. ve 38. Maddeleri Uyarınca Görevlendirme İş Akış Süreci

KYS-İA-155-Personel Daire Başkanlığı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 40-a ve 40-d. Maddeleri Uyarınca Görevlendirme İş Akış Süreci

KYS-İA-156-Personel Daire Başkanlığı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 40-b Maddesi Uyarınca Görevlendirme İş Akış Süreci

KYS-İA-157-Personel Daire Başkanlığı Akademik İlan İş Akış Süreci

KYS-İA-158-Personel Daire Başkanlığı Akademik Personel Atama (Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları) İş Akış Süreci

KYS-İA-159-Personel Daire Başkanlığı Akademik Personel Atama (Öğretim Üyesi) İş Akış Süreci

KYS-İA-160-Personel Daire Başkanlığı Akademik Personel Naklen Ayrılma İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-161-Personel Daire Başkanlığı Kadro aktarımı ve Kullanım İzni İş Akış Süreci

KYS-İA-162-Personel Daire Başkanlığı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Kapsamında Yapılan Atamalar İş Akış Süreci

KYS-İA-163-Personel Daire Başkanlığı Pasaport Talep Formu İş Akış Süreci

KYS-İA-164-Personel Daire Başkanlığı Aday Memurların Asil Memurluğa Atanma İş ve İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-165-Personel Daire Başkanlığı Akademik ve İdari İptal- İhdas ve Tenkis-Tahsis İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-166-Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Açıktan Atama İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-167-Personel Daire Başkanlığı İdari Personel İntibak İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-168-Personel Daire Başkanlığı İdari Personel İstifa İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-169-Personel Daire Başkanlığı İdari Personel İzin İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-170-Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Kurum İçi Görevlendirme İş Akış Süreci

KYS-İA-171-Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Naklen Atama İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-172-Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Naklen Ayrılma İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-173-Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Terfi İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-174-Personel Daire Başkanlığı İdari ve Akademik Personel Emeklilik İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-175-Personel Daire Başkanlığı Özürlü Personel İstihdamına İlişkin İşlemler İş Akış Süreci

 

Genel Sekreterlik

KYS-İA-177 Genel Sekreterlik Gelen Evrak İş Akış Süreci

KYS-İA-178 Genel Sekreterlik Giden Evrak İş Akış Süreci

KYS-İA-179 Genel Sekreterlik Kurum İçi ve Kurum Dışı Bilgi Talebi İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-180 Genel Sekreterlik Birim Gelen Evrak İş Akış Süreci

KYS-İA-181 Genel Sekreterlik Yönetim Kurulu, Senato ve Üniversite Disiplin Kurulu İş Akış Süreci

KYS-İA-182 Genel Sekreterlik Disiplin Cezalarında İtiraz İş Akış Süreci

KYS-İA-183 Genel Sekreterlik Rektör Tarafından Verilen Disiplin Cezalarında İtiraz İş Akış Süreci

KYS-İA-184 Genel Sekreterlik Ceza Soruşturmalarının Karara Bağlanması İş Akış Süreci

KYS-İA-185 Genel Sekreterlik Rektörlüğe Bağlı Birimlerdeki Disiplin Kurulları Tarafından Verilen Cezalarda İtiraz İş Akış Süreci

 

MYO

KYS-İA-186 MYO Akademik Personel İzin Alma İş Akış Süreci

KYS-İA-187 MYO Akademik Personel Yolluk – Yevmiyelerinin Ödenmesi İş Akış Süreci

KYS-İA-188 MYO Burs İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-189 MYO Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Süreci

KYS-İA-190 MYO Ders Planı ve İçeriklerinin Güncellenmesi İş Akış Süreci

KYS-İA-191 MYO Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci

KYS-İA-192 MYO Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Süreci

KYS-İA-193 MYO Doğum Yardımı İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-194 MYO Ek Ders İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-195 MYO Emekli Personel Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-196 MYO Evrak Akışı İş Akış Süreci

KYS-İA-197 MYO Geçici Görev Yolluğu İş Akış Süreci

KYS-İA-198 MYO Gelen Personel Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-199 MYO Haftalık Ders Programı Hazırlanması İş Akış Süreci

KYS-İA-200 MYO Hibe Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Süreci

KYS-İA-201 MYOHurda Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci

KYS-İA-202 MYO İdari Personel İzin Alma İş Akış Süreci

KYS-İA-203 MYO İdari Personel Yolluk – Yevmiyelerinin Ödenmesi İş Akış Süreci

KYS-İA-204 MYO İstifa, Askerlik ve Ücretsiz İzin İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-205 MYO Kayıt Silme İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-206 MYO Kısıtlı Maaş İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-207 MYO Maaş İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-208 MYO Malzeme Satın Alma İş Akış Süreci

KYS-İA-209 MYO Mazeret Sınavı İş Akış Süreci

KYS-İA-210 MYO Mezuniyet İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-211 MYO Naklen Giden Personel İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-212 MYO Öğrenci Belgesi Verme İş Akış Süreci

KYS-İA-213 MYO Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-214 MYO Öğrenci Kayıt Yenileme İş Akış Süreci

KYS-İA-215 MYO Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akış Süreci

KYS-İA-216 MYO Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-217 MYO Ölüm Yardımı İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-218 MYO Program Açma ve Öğrenci Alma İş Akış Süreci

KYS-İA-219 MYO Sınav Programının Hazırlanması İş Akış Süreci

KYS-İA-220 MYO Sınav Ücreti İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-221 MYO Sınavlara İtiraz İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-222 MYO Tek Ders Sınavı İş Akış Süreci

KYS-İA-223 MYO Transkript Belgesi Verme İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-224 MYO Yarı Zamanlı Öğrenci Alımı İş Akış Süreci

KYS-İA-225 MYO Yatay Geçiş İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-226 MYO Zimmet Verme İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-227 MYO Zimmetten Düşme İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-325 İhsangazi MYO Staj İş Akışı Şeması

 

Fakülte

 

Enstitü İş Akış Şeması