Yapay Zeka Algoritmaları ile Analiz

Veri Madenciliği Teknikleriyle Analiz

Çok Kiriterli Karar Verme Analizi 

Tanımlayıcı İstatistikler Analizi

Optimizasyon Teknikleri ile Analiz

Etkinlik, Verimlilik ve Performans Analizleri

KYS-ANL-01 Kalite Koordinatörlüğü Risk Analizi

KYS-ANL-02 Swot Analizi

Afet Bilinci ve Afet Yönetimi Eğitimi Analizi (Hizmet İçi Eğitim Analizi)

Öğrenci Bilgi Sistemi Memnuniyet Anketi Analizi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kullanıcı Memnuniyet Anketi Analizi